przekaż
darowiznę

V jubileuszowa edycja Biegu Charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka” już za nami.

Było fantastycznie, radośnie, nadzwyczaj sportowo i emocjonująco, a także bardzo rodzinnie. Dziękujemy indywidulanym biegaczom i drużynom biegowym oraz Ambasadorom i Partnerom biegu za udział w V edycji Daj5. Metę przekroczyło w Biegu Głównym 475 biegaczy, to o 90 więcej niż w poprzednim roku. Łącznie we wszystkich trzech biegach: Biegu Głównym, „Małym Cwaniaku i „Wózkach w biegu” wzięło udział 577 osób.

 

DRODZY BIEGACZE!

JESTEŚCIE WIELCY!

DZIĘKUJEMY!

Międzynarodowa Konferencja "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4"... 

Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach
1-2.12.2017.

Tegoroczna konferencja była kontynuacją realizowanych przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” seminariów naukowych z cyklu ,,Tacy sami – ucząc się przełamujemy bariery” oraz ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji dotyczącej wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-3. 

Zakres merytoryczny konferencji obejmował strategie oraz metody terapeutyczne wykorzystywane do stymulacji rozwoju dzieci z różnymi problemami oraz zaburzeniami rozwojowymi, a dwudniowe wykłady i specjalistyczne warsztaty m.in.: z zakresu analizy chodu, zaburzeń kontroli posturalnej, logopedii i neurologopedii, rozwoju sensomotorycznego, terapii ręki czy zaburzeń dysfagicznych poprowadzili polscy i zagraniczni eksperci od lat specjalizujący się we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Naszą tegoroczną konferencję adresowaliśmy do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich specjalistów  działających w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

Konferencja składała się z dwóch dni seminaryjnych zawierających blok wykładowy oraz warsztaty:

 • Pierwszy Dzień Konferencji odbył się w dniu 1 grudnia 2017 r. w godz. 8:00 - 18:45 w „Kolorowym Ośrodku” Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12
 • Drugi Dzień Konferencji odbył się w dniu 2 grudnia 2017 r. w godz.08:00 - 18:45 w "Kolorowym Ośrodku" Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12

 

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji dostępne są w załącznikach zamieszczonych poniżej:

Program konferencji
Regulamin uczestnictwa
Karta zgłoszenia – Pierwszy Dzień Konferencji
Karta zgłoszenia – Drugi Dzień Konferencji

Patronat honorowy:

Sponsor główny:

Sponsorzy:

Patroni medialni:


 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z poprzedniej Konferencji:


 

4-5 listopada 2016,
międzynarodowa konferencja naukowa...

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-3". Jej celem jest wieloaspektowe spojrzenie na rozwój dziecka i wymiana doświadczeń w zakresie możliwości jego wspierania. 

Dwudniowe wykłady i specjalistyczne warsztaty międzynarodowych ekspertów m.in.: Elaine Owen, Deirdre McDowell, Beaty Batorowicz, Danuty Pluty-Wojciechwskiej, Małgorzaty Domagalskiej-Szopy, specjalizujących się od wielu lat w obszarze wczesnej interwencji umożliwią uczestnikom aktywne poznanie oraz dyskusję na temat najnowszych terapii i strategii wczesnej pomocy stosowanych w różnych państwach.

Konferencja adresowana jest do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów kierunków medycznych i przedstawicieli organizacji działających w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Konferencja jest kontynuacją zrealizowanych przez Fundację seminariów naukowych z cyklu ,,Tacy sami – ucząc się przełamujemy bariery”. W tym roku skoncentrujemy się na dzieciach z mózgowym porażeniem dziecięcym od 0 do 3 roku życia. Zakres merytoryczny konferencji obejmie strategie pomocy fizjoterapeutycznej i neurologopedycznej począwszy od pierwszych dni życia dziecka. Ponadto przyjrzymy się roli klasyfikacji ICF w procesie diagnostycznym i terapeutycznym.

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

 • umożliwimy zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy na temat wczesnego wspomagania rozwoju
 • przekażemy wiedzę na temat rodzajów zaburzeń sensomotorycznych, jakie mogą towarzyszyć maluchom z MPD
 • pomożemy rozeznać się, czy posiadane zaopatrzenie ortopedyczne jest dobre dla dziecka i pokażemy, jak prawidłowo dobrać sprzęt ortopedyczny
 • wdrożymy w obowiązujące standardy postępowania z dziećmi dotkniętymi MPD
 • wspólnie omówimy pomysły na realizację w praktyce kluczowych koncepcji wczesnej interwencji

 

Dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie poruszanych na konferencji zagadnień, cykl wykładów wzbogaciliśmy o część warsztatową.

Konferencja będzie składać się z dwóch części:

 • Bloku Wykładów, które odbędą się w dniach 4 listopada 2016 r. w godz. 8:00 - 17:30
  i 5 listopada 2016 r. w godz. 8:30 - 13:15 w Hotelu „BOROWIECKI” w Łodzi przy ul. Kasprzaka 7/9
 • Bloku Warsztatów, które odbędą się w dniu 5 listopada 2016 r. w godz.14:30 - 18:30 w "Kolorowym Ośrodku" Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12. Zajęcia drugiej grupy warsztatowej prowadzone przez Karolinę Mazurkowską i Kamilę Wiśniewską odbędą się w dniu 5 listopada br. w godz. 10:00-14:00 przy ul. Żabiej 10/12.

 

Na każdy z bloków obowiązują odrębne zapisy, limit miejsc i opłaty.

Informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji dostępne są w załącznikach zamieszczonych poniżej:

Program konferencji
Regulamin konferencji
Wykłady – karta zgłoszenia
Warsztaty – karta zgłoszenia

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia na adres korespondencyjny Organizatora (Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź) lub skanu pocztą elektroniczną na adres: a.rosinska[at]kolorowyswiat.org oraz dokonanie opłaty na rachunek Organizatora.

Wpłaty należy dokonać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia.

Dane do przelewu za udział w wykładach:
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
Bank Pekao 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 
ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź
Tytuł  przelewu: DAROWIZNA - WCZESNA INTERWENCJA (imię i nazwisko)

Dane do przelewu za udział w warsztatach:
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”
Bank Pekao 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010
ul. Żabia 10/12, 91-457 Łódź
Tytuł przelewu: DAROWIZNA – WSPOMAGANIE ROZWOJU (imię i nazwisko)

Zapisy:
Agnieszka Rosińska
a.rosinska[at]kolorowyswiat.org
tel. (42) 640 67 03

Kontakt dla wystawców:
Karolina Łobodzińska
k.lobodzinska[at]kolorowyswiat.org
tel. +48 500 113 842

Patronat honorowy:

Sponsorzy:

 

Patronaty medialne: