przekaż
darowiznę

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 2-6 już za nami

W dniach 9-10 listopada w siedzibie Fundacji odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wieku 2-6".

Otulamy miłością wcześniaki

 
2016-02-01

Rozpoczynamy realizację programu dla wcześniaków ,,OTULINKA”!

Głównym celem programu ,,OTULINKA” jest zapewnienie ciągłości specjalistycznej opieki nad wcześniakami i noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwojowymi od momentu opuszczenia oddziału neonatologicznego lub położniczego, aż do pierwszej wizyty na dziennym oddziale rehabilitacyjnym lub w poradni rehabilitacyjnej.

W naszym ośrodku otoczymy opieką te noworodki,  które spełniają jeden z pięciu poniższych warunków:

  • posiadają małą masą urodzeniową poniżej 1500 gramów
  • stwierdzono u nich zaburzenia w badaniach obrazowych OUN 
  • urodziły się z rozpoznanymi zespołami genetycznymi oraz wadami rozwojowymi
  • zostały urodzone w ciężkiej zamartwicy
  • w czasie hospitalizacji wystąpiły u nich powikłania doprowadzające do ciężkiego i niestabilnego stanu zdrowia

 

W ramach programu ,,OTULINKA” zapewnimy naszym najmłodszym pacjentom wczesną i specjalistyczną opiekę współpracującego ze sobą zespołu składającego się z lekarzy rehabilitacji, neurologopedów, fizjoterapeutów oraz psychologów.

Uczestnictwo w naszym programie oraz korzystanie ze specjalistycznej terapii jest całkowicie bezpłatne i finansowane ze środków statutowych Fundacji.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (42) 640 67 05.


« powrót