przekaż
darowiznę

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 2-6 już za nami

W dniach 9-10 listopada w siedzibie Fundacji odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wieku 2-6".

Otulamy miłością wcześniaki

Otulamy miłością wcześniaki

 
2015-03-31

Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Podsumowanie i zakończenie projektu (31.03.2015)

Miło nam poinformować, że z dniem 31.03.2015 zakończyliśmy realizację zadania „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego przy wykorzystaniu metody Nauczania Kierowanego” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z założeniami  w okresie od stycznia 2012 do marca 2015 wsparciem w ramach projektu objęto 68 beneficjentów. Wszystkie założone w projekcie cele zostały zrealizowane. Zwiększono samodzielność funkcjonowania w społeczeństwie 65 niepełnosprawnych dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, poprzez zwiększenie ich samodzielności, wzrost sprawności ruchowej; usprawnienie wrażliwości dotykowej, słuchowej i wzrokowej; wzrost umiejętności komunikowania się z otoczeniem; rozwinięcie zaburzonych procesów poznawczych w tym logicznego myślenia i koncentracji uwagi.

W imieniu wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadania serdecznie dziękujemy uczestnikom i ich rodzicom za zaangażowanie i sumienne uczestnictwo w działaniach projektowych.


Rozpoczęcie projektu (01.01.2012)

Źródło finansowania: Realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czas trwania: 01.01.2012 – 31.03.2015

Wartość dofinansowania (za okres 01.01.2012 - 31.03.2013): 287 509 zł

logo_PFRON
Ogólnym celem projektu jest zwiększenie samodzielności funkcjonowania w społeczeństwie 60 niepełnosprawnych dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego poprzez: wzrost sprawności ruchowej; usprawnienie wrażliwości dotykowej, słuchowej, wzrokowej; wzrost umiejętności komunikowania się z otoczeniem; rozwinięcie zaburzonych procesów poznawczych, w tym logicznego myślenia i koncentracji uwagi.

Druki do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Formularz zgłoszenia

Oferty pracy:
Oferta pracy nr 1 - Fizjoterapeuta-Specjalista Terapii SI
Oferta pracy nr 2 - Fizjoterapeuta
Oferta pracy nr 3 - Logopeda
Oferta pracy nr 4 - Psycholog


« powrót