przekaż
darowiznę

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 2-6 już za nami

W dniach 9-10 listopada w siedzibie Fundacji odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wieku 2-6".

Otulamy miłością wcześniaki

Otulamy miłością wcześniaki

 
2012-07-31

Sieć MPD

Źródło finansowania: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas trwania: 01.09.2008-30.09.2010

Od dnia 01.09.2008r. nasza Fundacja współuczestniczy w działaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt „Sieć MPD”. Działanie trwać będzie do końca września 2010r. i doprowadzić ma do federalizacji środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z porażeniem mózgowym w Polsce.

Grupę Inicjatywną Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z MPD tworzą:

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu;
 • Stowarzyszenie „Magnum Bonum”- Krasnystaw;
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” - Wrocław;
 • Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” - Białystok;
 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” - Łódź;
 • Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania - Warszawa;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska” - Warszawa;
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej - Radzionków. 


Cele projektu:

 • budowa silnego, ogólnopolskiego związku stowarzyszeń o charakterze branżowym;
 • wypracowanie systemu modelowego wsparcia osób z MPD;
 • wdrożenie standardów opieki, usprawniania i edukacji dzieci niepełnosprawnych;
 • zweryfikowanie pracy placówek działających na rzecz osób z porażeniem mózgowym;
 • wybór placówek rekomendowanych w oparciu o opracowane standardy;
 • opracowanie i wdrożenie modelu kształcenia pracowników placówek rekomendowanych (opartych na standardach);

« powrót