przekaż
darowiznę

#baberkichallenge - pokonają 100 km dla wcześniaków

Grupa wspaniałych kobiet z województwa łódzkiego nie wyobraża sobie dnia bez roweru. Dlatego stworzyły grupę BABERKI NA SZOSACH_CREATOBIKE. Jednak łączy je nie tylko rowerowa pasja, ale i chęć pomagania. Z myślą o najmniejszych potrzebujących, 8 sierpnia postanowiły rozpocząć #baberkichallenge, aby zebrać pieniądze na rehabilitację dzieci przedwcześnie urodzonych.

 

ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM

 I WESPRZYJ REHABILITACJĘ NASZYCH MALUCHÓW

76 1240 5527 1111 0010 6550 6010

 

2015-12-22

Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności

Zapytanie ofertowe (28.12.2016)

W związku z realizacją zadania „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu.

Szczegóły w załączniku:
Zapytanie ofertowe - audyt 


Zapytanie ofertowe (25.07.2016)

W związku z realizacją zadania „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy do składania ofert na stanowisko: Rehabilitanta, fizjoterapeuty rehabilitacji ruchowej.

Szczegóły w załączniku:
Zapytanie ofertowe - rehabilitant, fizjoterapeuta


Rekrutacja nowych uczestników do projektu (25.03.2016)

W związku z decyzją Zarządu PFRON o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2017 r. i zwiększeniu  liczby beneficjentów ostatecznych zadania zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu telefonicznego pod nr 42 640 67 05 lub osobistego w siedzibie Fundacji przy ul. Żabiej 10/12 w Łodzi oraz do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby Fundacji następujących dokumentów:

 1. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)
 2. Deklaracji uczestnictwa (załącznik  nr 2)
 3. Wstępnego kwestionariusza diagnostycznego (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenia uczestnictwa tylko w jednym projekcie (załącznik nr 5)
 6. Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 6)
 7. Kopii Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do programu

Lista dzieci przyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej (30.04.2016)

Lista dzieci przyjętych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (01.09.2016)

Lista dzieci przyjętych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (01.10.2016)

Lista dzieci przyjętych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (02.01.2017)


Zapytania ofertowe (18.03.2016)

W związku z decyzją Zarządu PFRON o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2017r. poszukujemy specjalistów do prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z dziećmi. Szczegóły w załącznikach:

 1. Zapytanie ofertowe - rehabilitant, fizjoterapeuta
 2. Zapytanie ofertowe - specjalista rehabilitant terapii SI
 3. Zapytanie ofertowe - psycholog
 4. Zapytanie ofertowe - logopeda
 5. Zapytanie ofertowe - terapeuta, specjalista wieloprofilowej stymulacji zmysłów
  Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych 

 


Wyniki naboru (18.01.2015)

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności naboru na stanowisko psychologa w ramach zadania „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została wybrana pani Joanna Krajewska  (zapytanie ofertowe nr 1/2016/PFRON).


Zapytanie ofertowe - psycholog (04.01.2016)

W związku z wakatem na stanowisku psychologa zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z dziećmi. Szczegóły w załączniku.


Wesołych Świąt (22.12.2015)

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Beneficjentom i ich rodzinom życzymy, aby ten wyjątkowy czas był pełen spokoju i ciepła, a Nowy Rok przyniósł wiele sukcesów.

Przypominamy, że zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne ruszają po świątecznej przerwie już 04 stycznia 2016.


Przypomnienie o zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych (21.08.2015)

Przypominamy, że w dniu 01.09.2015 ruszają po wakacyjnej przerwie zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w ramach projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności”. Grafik zajęć dostępny jest w siedzibie Fundacji w pokoju 119.

Zapominalskim przypominamy o złożeniu podpisów na listach obecności ;)


Rozpoczęcie projektu (01.04.2015)

Tytuł zadania: „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności”
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czas trwania projektu:  01.04.2015 – 31.03.2017

logo_PFRON_2011_r

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności funkcjonowania w społeczeństwie 58 niepełnosprawnych uczestników projektu (90% z 64 uczestników) w wieku do 18 roku życia, poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno – terapeutyczne, zrealizowane w I okresie finansowania od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • Wieloprofilowa stymulacja zmysłów.
 • Rehabilitacja ruchowa i neurorehabilitacja.
 • Integracja sensoryczna.
 • Terapia psychologiczna i neuropsychologiczna.
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna.

 

Grupę docelową projektu stanowią dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz młodzież w wieku do 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W zawiązku z realizacją zadania poszukujemy specjalistów do prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z dziećmi:

Zapytania ofertowe:

 1. Zapytanie ofertowe - terapeuta, specjalista wieloprofilowej stymulacji zmysłów
 2. Zapytanie ofertowe - rehabilitant, fizjoterapeuta
 3. Zapytanie ofertowe - specjalista rehabilitant Terapii SI 
 4. Zapytanie ofertowe - psycholog 
 5. Zapytanie ofertowe - logopeda

       Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 42 640 67 05 lub osobistego w siedzibie Fundacji przy ul. Żabiej 10/12 w Łodzi oraz do zapoznania się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby Fundacji następujących dokumentów:

 1. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)
 2. Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2) 
 3. Wstępnego kwestionariusza diagnostycznego (załącznik nr 3) 
 4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4)
 5. Oświadczenia uczestnictwa tylko w jednym projekcie (załącznik nr 5)
 6. Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 6) 
 7. Kopii Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka


Lista dzieci zakwalifikowanych do projektu

Lista dzieci zakwalifikowanych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (01.08.2015)

Lista dzieci zakwalifikowanych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (30.10.2015)

Lista dzieci zakwalifikowanych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (01.12.2015)

 


« powrót