KRS 0000161880

Projekty i akcje

Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności

Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności

W związku z realizacją zadania „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności”

Zapytanie ofertowe (28.12.2016)
W związku z realizacją zadania „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu.

Szczegóły w załączniku:
Zapytanie ofertowe - audyt

Zapytanie ofertowe (25.07.2016)
W związku z realizacją zadania „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy do składania ofert na stanowisko: Rehabilitanta, fizjoterapeuty rehabilitacji ruchowej.

Szczegóły w załączniku:
Zapytanie ofertowe - rehabilitant, fizjoterapeuta

Rekrutacja nowych uczestników do projektu (25.03.2016)
W związku z decyzją Zarządu PFRON o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2017 r. i zwiększeniu liczby beneficjentów ostatecznych zadania zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu telefonicznego pod nr 42 640 67 05 lub osobistego w siedzibie Fundacji przy ul. Żabiej 10/12 w Łodzi oraz do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby Fundacji następujących dokumentów:

Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)
Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2)
Wstępnego kwestionariusza diagnostycznego (załącznik nr 3)
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4)
Oświadczenia uczestnictwa tylko w jednym projekcie (załącznik nr 5)
Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 6)
Kopii Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

Lista dzieci zakwalifikowanych do programu

Lista dzieci przyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej (30.04.2016)

Lista dzieci przyjętych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (01.09.2016)

Lista dzieci przyjętych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (01.10.2016)

Lista dzieci przyjętych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (02.01.2017)

Zapytania ofertowe (18.03.2016)
W związku z decyzją Zarządu PFRON o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” na okres od 01.04.2016r. do 31.03.2017r. poszukujemy specjalistów do prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z dziećmi. Szczegóły w załącznikach:


Zapytanie ofertowe - rehabilitant, fizjoterapeuta
Zapytanie ofertowe - specjalista rehabilitant terapii SI
Zapytanie ofertowe - psycholog
Zapytanie ofertowe - logopeda
Zapytanie ofertowe - terapeuta, specjalista wieloprofilowej stymulacji zmysłów
Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Wyniki naboru (18.01.2015)
W wyniku przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności naboru na stanowisko psychologa w ramach zadania „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została wybrana pani Joanna Krajewska (zapytanie ofertowe nr 1/2016/PFRON).

Zapytanie ofertowe - psycholog (04.01.2016)
W związku z wakatem na stanowisku psychologa zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z dziećmi. Szczegóły w załączniku.

Wesołych Świąt (22.12.2015)
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Beneficjentom i ich rodzinom życzymy, aby ten wyjątkowy czas był pełen spokoju i ciepła, a Nowy Rok przyniósł wiele sukcesów.

Przypominamy, że zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne ruszają po świątecznej przerwie już 04 stycznia 2016.

Przypomnienie o zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych (21.08.2015)
Przypominamy, że w dniu 01.09.2015 ruszają po wakacyjnej przerwie zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w ramach projektu „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności”. Grafik zajęć dostępny jest w siedzibie Fundacji w pokoju 119.

Zapominalskim przypominamy o złożeniu podpisów na listach obecności ;)

Rozpoczęcie projektu (01.04.2015)
Tytuł zadania: „Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności”
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czas trwania projektu: 01.04.2015 – 31.03.2017

logo_PFRON_2011_r

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności funkcjonowania w społeczeństwie 58 niepełnosprawnych uczestników projektu (90% z 64 uczestników) w wieku do 18 roku życia, poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno – terapeutyczne, zrealizowane w I okresie finansowania od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Wieloprofilowa stymulacja zmysłów.
Rehabilitacja ruchowa i neurorehabilitacja.
Integracja sensoryczna.
Terapia psychologiczna i neuropsychologiczna.
Terapia logopedyczna i neurologopedyczna.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz młodzież w wieku do 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W zawiązku z realizacją zadania poszukujemy specjalistów do prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z dziećmi:

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - terapeuta, specjalista wieloprofilowej stymulacji zmysłów
Zapytanie ofertowe - rehabilitant, fizjoterapeuta
Zapytanie ofertowe - specjalista rehabilitant Terapii SI
Zapytanie ofertowe - psycholog
Zapytanie ofertowe - logopeda
Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 42 640 67 05 lub osobistego w siedzibie Fundacji przy ul. Żabiej 10/12 w Łodzi oraz do zapoznania się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby Fundacji następujących dokumentów:

Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)
Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2)
Wstępnego kwestionariusza diagnostycznego (załącznik nr 3)
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4)
Oświadczenia uczestnictwa tylko w jednym projekcie (załącznik nr 5)
Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 6)
Kopii Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

Lista dzieci zakwalifikowanych do projektu

Lista dzieci zakwalifikowanych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (01.08.2015)

Lista dzieci zakwalifikowanych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (30.10.2015)

Lista dzieci zakwalifikowanych do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej (01.12.2015)

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS