Nasz zespół

Władze Fundacji
Izabela Jachim-Kubiak Prezes Zarządu Fundacji
Karolina Giełżecka  Członek Zarządu, Dyrektor ds. Administracyjnych i Statutowych
Małgorzata Frąckiewicz Dyrektor ds. Pedagogicznych
Monika Kaczmarek Specjalistka ds. Kadr i Płac
Piotr Hulewicz Asystent Zarządu, Specjalista ds. PR