KRS 0000161880

Kolorowa Szkoła

Kolorowa Szkoła

Jak wybrać szkołę dla dziecka?

Wybór szkoły to wielki krok, nie tylko dla dziecka, ale przede wszystkim dla Was - rodziców.  To Wy musicie sprostać temu zadaniu, które jest bardzo odpowiedzialne i trudne. Wśród nas też są rodzice, zatem rozumiemy te dylematy doskonale. Kierując się dobrem swojego dziecka szukacie miejsca, które będzie jak drugi dom – przytulne, bezpieczne, pełne życzliwości i wrażliwości dla każdego ucznia. Pojawiają się pytania: Czego moje dziecko może się nauczyć w tym miejscu? Czy będzie traktowane podmiotowo i indywidualnie? Co jeżeli z powodu swoich ograniczeń nie nadąży za resztą? Czy poprzeczka będzie za wysoko czy za nisko? Zaufanie rodzica do nauczyciela i nauczyciela do rodzica, to fundament dobrej wieloletniej współpracy. Kolorowa Szkoła jest szkołą specjalną, choć bardziej chcielibyśmy, aby nazywano ją specjalistyczną. Pracujemy z dziećmi, które potrzebują wyjątkowego podejścia, mierzącymi się z wieloma trudnościami zupełnie od nich niezależnymi.

Image

Jak jest w Kolorowej Szkole?

Do Kolorowej Szkoły przyjmujemy uczniów w wieku od 7 lat oraz dzieci starsze z decyzją o odroczeniu rozpoczęcia nauki. Początkowo specjalizowaliśmy się w edukacji dzieci dotkniętych MPD (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym). Obecnie jesteśmy szkołą, do której uczęszczają również uczniowie zmagający się z innymi chorobami, w tym genetycznymi. Zespoły klasowe przeważnie liczą cztery osoby i nie przekraczają sześciu osób.

Nauka odbywa się na trzech głównych poziomach:
1. uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego taką samą jak w szkołach masowych;
2. uczniowie w zespołach edukacyjno-terapeutycznych (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym) realizują właściwą dla nich podstawę programową i na zakończenie roku szkolnego otrzymują świadectwa promocyjne;
3. dzieci z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych mierzące się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim nie realizują podstawy programowej. Pracują w oparciu o opracowany przez wychowawców i specjalistów indywidualny program zajęć.
 • w każdej sali jest obecna pomoc nauczyciela
 • każdemu dziecku/uczniowi zapewniamy 5x45 min. zajęć specjalistycznych tygodniowo, dopasowanych do potrzeb i wskazań w orzeczeniu, realizowanych przez: logopedę, neurologopedę, pedagoga, psychologa, fizjoterapeutę. Zajęcia to min: terapia ręki, terapia chodu, zajęcia psychomotoryczne, wieloprofilowa stymulacja zmysłów
 • kadra pedagogiczna Kolorowej Szkoły to odpowiednio wykształceni nauczyciele, empatyczni i kreatywni
 • wprowadzamy komunikację alternatywną, jeżeli wskazuje na to potrzeba dziecka i diagnoza logopedyczna
 • wszyscy uczniowie mają opracowany przez nauczycieli i specjalistów indywidualny program edukacyjno terapeutyczny
 • budynek szkoły jest nowocześnie i estetycznie wyposażony, przyjazny osobom z niepełnosprawnościami
 • do dyspozycji dzieci przygotowaliśmy duży teren zielony i plac zabaw, wyposażony w sprzęty dla dzieci na wózkach
 • dzieci uwielbiają naszą Salę Doświadczania Świata, która stymuluje wszystkie zmysły
Pracujemy w godz. od 7:00 do 17:00:

7:15 do 16:45 opieka świetlicowa;
8:00 do 15.00 lekcje, zajęcia specjalistyczne;
15.00 do 16.45 opieka świetlicowa, zajęcia specjalistyczne.
Image

Kolorowa Szkoła uczy, bawi i wychowuje

W Kolorowej Szkole system lekcyjny regulują nauczyciele. Nie ma dzwonków a przerwy międzylekcyjne dzieci spędzają w swoich salach lub na wewnętrznym placu zabaw – zawsze pod opieką wychowawcy. Szkoła to nie tylko nauka, ale uroczystości, spotkania, imprezy, wyjazdy, wyjścia. Nasi uczniowie mieli okazję m.in. zobaczyć od podstaw produkcję jogurtów i lodów w ŁSM Jogo. Matematyka praktycznie? Owszem – w czasie wycieczki do Skarbca NBP. Kto natomiast chciał się wcielić w rolę farmaceuty mógł to zrobić w czasie fascynującej wycieczki do Muzeum Farmacji. Wielką gratką dla uczniów była wizyta na stadionie Widzewa. Wyjeżdżamy także dalej, do Torunia, Wrocławia czy Warszawy. Do Kolorowej Szkoły przyjeżdżają teatrzyki, tancerze, muzycy, sportowcy i inni wspaniali goście. Organizujemy dla uczniów imprezy i uroczystości, świętujemy urodziny. Integrujemy naszą szkolną społeczność z dziećmi z okolicznego przedszkola miejskiego i szkoły podstawowej. Chcemy, aby czas spędzony w murach Kolorowej Szkoły był dla Waszych dzieci czasem owocnej ale też przyjemnej nauki pozbawionej stresu i dodatkowych obciążeń. Będziemy wzmacniać w Waszych dzieciach poczucie wartości, rozwijać w nich samodzielność i, w miarę możliwości, niezależność od drugiej osoby.

Image

Jak zapisać dziecko do Kolorowej Szkoły?

Aby zapisać dziecko do szkoły specjalnej, należy umówić się na spotkanie z dyrektorem placówki oraz przedstawić następujące dokumenty: 

 • podanie o przyjęcie dziecka do szkoły;
 • wniosek o przyjęcie dziecka do odpowiedniej klasy (POBIERZ TUTAJ);
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (o ile dziecko posiada).

Pytania prosimy kierować do Dyrektora ds. pedagogicznych, Anny Glińskiej:

+42 6406703

a.glinska@kolorowyswiat.org

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS