KRS 0000161880

Polityka prywatności i plików Cookies

Polityka plików cookie

Stosowane przez Fundację Cookie są bezpieczne dla Twojego Urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Twojego Urządzenia wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 1. Fundacja wykorzystuje trzy typy plików Cookie:

 2. Cookie wydajnościowe – są absolutnie niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których chcesz skorzystać,

 3. Cookie funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu,
  służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
  służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku Cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

 4. Cookie zewnętrzne (third-party cookie) – umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

 5. Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookie do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookie.

 6. Fundacja wykorzystuje Cookie w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  7. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Fundację,
  8. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
  9. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  10. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 7. Fundacja usługi wykorzystuje Cookie zewnętrzne w następujących celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics [administrator Cookie: Google Inc. z siedzibą w USA; Facebook Connect [administrator Cookie: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.

 8. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookie do Twojego Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookie na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników na stronie internetowej www.kolorowyswiat.org, której administratorem jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Fundacja dba o prywatność i zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych Użytkowników strony.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Fundację lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane osobowe (dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą w Łodzi (91-437) przy ul. Żabiej 10/12. Dane identyfikacyjne: KRS: 0000161880, NIP: 7262448604, REGON: 473161308 (dalej „Fundacja”). Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych napisz na adres mailowy: info@kolorowyswiat.org. zadzwoń na numer 42 640 67 05 lub skontaktuj się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: info@kolorowyswiat.org.

 1. Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowujemy?

W związku z tym, że na stronie internetowej udostępniamy różne funkcje, to przetwarzamy Twoje dane w różnych celach, w oparciu o różną podstawę prawną oraz przechowujemy je przez zróżnicowane okresy. Chcąc przekazać Ci jak najbardziej przejrzysty komunikaty, pogrupowaliśmy te informacje odwołując się do celu przetwarzania Twoich danych.

Formularz kontaktowy

Cel przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane podane w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie oraz budowaniu pozytywnych relacji z Tobą.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny do udzielenia pełnej odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a po jej udzieleniu przez czas niezbędny do wykazania jej prawidłowości.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie udzielimy odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Przekazanie darowizny

Cel przetwarzania: zawarcie umowy darowizny i jej realizację, spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na nas w związku z rozliczeniem dokonanej darowizny, realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego poniżej.

Podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu pozytywnych relacji z darczyńcami Fundacji, w szczególności poprzez składanie podziękowań za dokonaną darowiznę, prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową. Okres przechowywania: Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji łączącej nas umowy darowizny, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań, niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków związanych z rozliczeniem dokonanej darowizny, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia, niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu uzasadnionego Twoją szczególną sytuacją, prowadzenia przez nas działalności promocyjnej.

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości dokonania darowizny.

Kandydaci do pracy

Cel przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzenia rekrutacji na określone stanowisko pracy. Jeżeli wyrazisz zgodę, to Twoje dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacji.

Podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Twoja zgoda, jeżeli chcesz by Twoje dane przetwarzane była na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poszukiwaniu w ramach prowadzonych rekrutacji, a następnie zatrudnianiu osób, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają naszym potrzebom kadrowym.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych prowadzonych przez nas rekrutacji, to Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane?

W przypadku, gdy Fundacja korzysta z podwykonawców świadczących usługi związane z obsługą strony Fundacji (np. wsparcie techniczne) odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy, w szczególności operatorzy telekomunikacyjni oraz operatorzy płatności internetowych. W takim wypadku Fundacja zawrze z nimi odpowiednie umowy. Fundacja może zostać zobowiązana do udostępnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, ponieważ przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego nie musisz uzasadniać, zaś w innych przypadkach sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

 1. Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na zgłoszone zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 1. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Twoim danych bezpieczeństwo. Nasza strona internetowa używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania danych podanych przez Ciebie w formularzach. Zapewnia to ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione osoby lub systemy.

 1. Twoje dane nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS