Konferencja Naukowa

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - międzynarodowa konferencja naukowa

Dlaczego organizujemy konferencje naukowe?

Fundacja Kolorowy Świat od 2003r. pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom w walce o lepsze jutro. Od początku istnienia Fundacji Kolorowy Świat pomogliśmy kilku tysiącom dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju, jak i obarczonym różnymi zespołami genetycznymi. Nie są nam także obce problemy rodziców na co dzień zmagających się niepełnosprawnością swoich dzieci. Naszą wiedzą oraz doświadczeniem chcemy dzielić się z innymi, dla których troska o zdrowie i życie dzieci jest równie ważna. 

Kim są prelegenci naszych konferencji naukowych, dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Każdego roku, organizując międzynarodową konferencję naukową, specjalnie dla Państwa, zapraszamy do prowadzenia warsztatów oraz wykładów najznakomitszych prelegentów. Swoją wiedzą dzielili się już z Państwem mi.in: Beata Batorowicz, Aneta Borkowska, Dore Blom, Sarah Capelovitch, Jagoda Cieszyńska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Magdalena Grycman, Andrea Guzzetta, Beata Ignaczewska, Teresa Kaczan, Vardit Kindler, Liliana Klimont, Eddy Mellaerts, Deirdre McDowell, Elaine Owen, Delfini Papazoglou, Danuta Pluta-Wojciechowska, Christine Roman, Neda Rotar, Agnieszka Stępień, Joanna Surowińska, Małgorzata Szmurło, Zofia Szwiling, Foteini Zografou.

Image

Przybliżyli Państwu zagadnienia z zakresu logopedii, rehabilitacji ruchowej, pedagogiki, psychologii i wielu pokrewnych dziedzin związanych z wczesną interwencją oraz wspomaganiem rozwoju dziecka. Są nieocenionym źródłem wiedzy oraz inspiracji. 

Do kogo skierowane są konferencje naukowe "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"?

Udział w naszych konferencjach naukowych, organizowanych w ramach cyklu "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" polecamy każdemu, kto rozwija swoje kompetencje w dziedzinie szeroko rozumianej rehabilitacji dzieci.

Nasze konferencje są także źródłem cennego doświadczenia, które jest nieocenione

w samodzielnej pracy z pacjentem

Wiedza dotycząca nowoczesnych technik i metod terapeutycznych, zdobyta podczas wykładów oraz warsztatów, poszerzy Państwa możliwości w zakresie wsparcia  dziecka w jego codziennej rehabilitacji.

Jak przebiegają nasze konferencje naukowe?

Jako uczestnicy naszej konferencji weźmiecie Państwo udział w dwudniowych wykładach i warsztatach m.in z zakresu strategii terapeutycznych stosowanych w przypadku dziecka urodzonego przedwcześnie, zaburzeń percepcji wzrokowej, rozwoju kontroli posturalnej, zdolności widzenia funkcjonalnego, strategii terapeutycznych w przypadku hemiplegii i diplegii, pionizacji dzieci z uszkodzeniami OUN, wspomagania rozwoju sensomotorycznego, wczesnej interwencji logopedycznej, modulacji sensorycznej czy prowadzenia terapii dzieci z asymetrią.

Część teoretyczna zajęć wspierana jest przez kilkugodzinne warsztaty

To one pokazują jak w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas wykładu. 

Troszczymy się także o Państwa komfort i wygodę. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach terapeutycznych Fundacji, które w pełni pozwalają na zaaranżowanie zajęć i przedstawienie zagadnień omawianych podczas konferencji. Nie zapominamy o przerwach kawowych i sycącym obiedzie! Każdy z uczestników konferencji otrzymuje dyplom ukończenia wybranego przez siebie kursu.

Image