KRS 0000161880

Projekty i akcje

Kolorowe wsparcie na starcie II

Kolorowe wsparcie na starcie II

Celem projektu jest wzrost samodzielności funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności

Tytuł zadania: „Kolorowe wsparcie na starcie II – interdyscyplinarny program zwiększenia samodzielności, aktywności i niezależności dzieci niepełnosprawnych
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Czas trwania projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020

Celem projektu jest wzrost samodzielności funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności w życiu społecznym niepełnosprawnych uczestników projektu w wieku do 18 roku życia, poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno-terapeutyczne, zrealizowane w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • Terapia  logopedyczna/neurologopedyczna 
  • Terapia psychologiczna/neuropsychologiczna 
  • Rehabilitacja ruchowa/neurorehabilitacja 
  • Aktywizacja chodu - funkcji motorycznej
  • Wieloprocesowa stymulacja zmysłów 
  • Terapia ręki 
  • Trening fal mózgowych EEG Biofeedback
  • Integracja sensoryczna
  • Stymulacja rozwoju psychomotorycznego


Grupę docelową stanowią dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz młodzież, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, w wieku do 18 roku życia z terenu woj. łódzkiego.

W zawiązku z realizacją zadania poszukujemy specjalistów do prowadzenia zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z dziećmi:

1. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta aktywizacji chodu
2. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii ręki
3. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
4. Zapytanie ofertowe - logopeda
5. Zapytanie ofertowe - psycholog
6. Zapytanie ofertowe - neuroterapeuta EEG Biofeedback
7. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii stymulacji zmysłów
8. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii rozwoju psychomotorycznego
9. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii SI
11. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
12. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii ręki
13. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii stymulacji rozwoju psychomotorycznego
14. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta aktywizacji chodu
15. Zapytanie ofertowe - logopeda
16. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii wieloprofilowej stymulacji zmysłów
17. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
18. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii ręki

19. Zapytanie ofertowe - logopeda

Dodatkowo zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup drukarki / urządzenia wielofunkcyjnego. Zachęcamy do składania ofert. 

Szczegóły zapytania dostępne są poniżej.
10. Zapytanie ofertowe na zakup drukarki

W związku ze zbliżającym się końcem I okresu finansowania projektu zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Szczegóły zapytania dostępne są poniżej.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego 12.12.2019
Protokół wyboru oferty audytu zewnętrznego

Protokoły z wyboru ofert

1.   Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta aktywizacji chodu
2.   Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii ręki
3.   Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
4.   Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - logopeda
5.   Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - psycholog
6.   Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - neuroterapeuta EEG Biofeedback
7.   Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii stymulacji zmysłów
8.   Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii rozwoju psychomotorycznego
9.   Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii SI
10. Protokół z wyboru ofert na zakup drukarki 
11. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
12. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii ręki
13. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii rozwoju psychomotorycznego
14.Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta aktywizacji chodu
15. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - logopeda
16. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii stymulacji zmysłów
17. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
18. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii ręki
19. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - logopeda

 

Aktualizacja projektu

W związku z decyzją Zarządu PFRON z dnia 12 kwietnia 2019 roku Fundacja Kolorowy Świat realizująca projekt „Kolorowe wsparcie na starcie II – interdyscyplinarny program zwiększenia samodzielności, aktywności i niezależności dzieci niepełnosprawnych” jak i wszystkie inne organizacje, wykonujące zadania w ramach kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” otrzymała dodatkowe 10% przyznanej przez komisję konkursową kwoty dofinansowania, dysponując tym samym budżetem na poziomie 90% kwoty pozytywnie zaopiniowanej.

Zarząd Fundacji podjął decyzję o zaakceptowaniu dodatkowej kwoty dofinansowania od PFRON, asygnując jednocześnie z budżetu Fundacji kolejne środki na wkład własny wymagany przez PFRON.

W momencie zaakceptowania zaktualizowanej wersji wniosku przez PFRON do projektu zostaną zrekrutowani kolejni Beneficjenci.

W związku ze zmianą liczebności Beneficjentów Ostatecznych w najbliższych dniach, zmianie ulegnie Regulamin Projektu, dostępny dla zainteresowanych w siedzibie Fundacji.

II okres finansowania projektu

W związku z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy
o kontynuowaniu realizacji projektu „Kolorowe wsparcie na starcie II – interdyscyplinarny program zwiększenia samodzielności, aktywności i niezależności dzieci niepełnosprawnych
w okresie od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku.

Tym samym zapraszamy zainteresowane osoby do składania ofert w ramach prowadzonych postępowań rekrutacyjnych.

20. Zapytanie ofertowe - logopeda
21. Zapytanie ofertowe - psycholog
22. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta aktywizacji chodu
23. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii stymulacji zmysłów
24. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii rozwoju psychomotorycznego
25. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii ręki
26. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii SI
27. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
28. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
29. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii ręki
30. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
31. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii SI

Protokoły z wyboru ofert

20. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - logopeda
21. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - psycholog
22. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta aktywizacji chodu
23. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii stymulacji zmysłów
24. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii rozwoju psychomotorycznego
25. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii ręki
26. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii SI
27. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
28. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
29. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii ręki
30. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
31. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii SI

W związku ze zbliżającym się końcem II okresu finansowania projektu zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Szczegóły zapytania dostępne są poniżej.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego 14.12.2020
Protokół wyboru oferty audytu zewnętrznego

III okres finansowania projektu

W związku z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy o kontynuowaniu realizacji projektu „Kolorowe wsparcie na starcie II – interdyscyplinarny program zwiększenia samodzielności, aktywności i niezależności dzieci niepełnosprawnych
w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku.

Tym samym zapraszamy zainteresowane osoby do składania ofert w ramach prowadzonych postępowań rekrutacyjnych.

32. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii ręki
33. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
34. Zapytanie ofertowe - fizjoterapeuta aktywizacji chodu
35. Zapytanie ofertowe - logopeda
36. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii wieloprofilowej stymulacji zmysłów
37. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii stymulacji rozwoju psychomotorycznego
38. Zapytanie ofertowe - terapeuta terapii SI
39. Zapytanie ofertowe - psycholog
40. Zapytanie ofertowe rehabilitant fizjoterapeuta
41. Zapytanie ofertowe logopeda
42. Zapytanie ofertowe terapeuta terapii stymulacji rozwoju psychomotorycznego
43. Zapytanie ofertowe terapeuta SI

Protokoły z wyboru ofert

32. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii ręki
33. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta rehabilitacji ruchowej
34. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - fizjoterapeuta aktywizacji chodu
35. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - logopeda
36. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii wieloprofilowej stymulacji zmysłów
37. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii stymulacji rozwoju psychomotorycznego
38. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii SI
39. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - psycholog
40. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - rehabilitant, fizjoterapeuta rehabilitacji ruchu
41. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - logopeda
42. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta terapii stymulacji rozwoju psychomotorycznego
43. Protokół z przebiegu postępowania ofertowego - terapeuta SI

W związku ze zbliżającym się końcem III okresu finansowania projektu zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Szczegóły zapytania dostępne są poniżej.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego 22.12.2021
Protokół wyboru oferty

 

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS