KRS 0000161880

Projekty i akcje

OTULINKA 3 - Program Opieki nad Wcześniakami

OTULINKA 3 - Program Opieki nad Wcześniakami

Miło nam poinformować, iż Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat,

już po raz trzeci jest Wnioskodawcą i realizatorem wyjątkowego interdyscyplinarnego programu „OTULINKA 3”.

Podstawowym założeniem programu jest zapewnienie ciągłości specjalistycznej opieki nad wcześniakami oraz noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju już od momentu opuszczenia oddziału neonatologicznego lub położniczego, aż do pierwszej wizyty na dziennym oddziale rehabilitacyjnym lub w poradni rehabilitacyjnej. W ten sposób zrealizowany zostanie już trzeci program osłonowy mający beneficjentom ostatecznym zapewnić niezbędną specjalistyczną opiekę terapeutyczną a rodzinom wsparcie psychologiczne i pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.

Grupa docelowa: programem objęte zostaną noworodki, skierowane przez lekarzy z oddziałów neonatologicznych lub noworodkowych, u których stwierdza się duże ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwojowych, a które spełniają przynajmniej jeden z pięciu poniższych warunków:

Urodziły się z masą ciała poniżej 1500 gramów
stwierdzono u nich zaburzenia neurologiczne lub nieprawidłowości w badaniach obrazowych OUN
urodziły się w ciężkiej zamartwicy
rozpoznano u nich wady rozwojowe oraz zespoły genetyczne
W czasie hospitalizacji wystąpiły u nich powikłania prowadzące do ciężkiego i niestabilnego stanu zdrowia.

Pomocą rozwojową objęte zostaną dzieci do ukończenia 4 miesiąca życia (wieku skorygowanego).

 

Tytuł zadania: „Interdyscyplinarny Program Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju i ich Rodzinami „OTULINKA 3”

Źródło finansowania: Województwo Łódzkie

Czas trwania projektu: 01.06.2019 – 31.12.2019

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS