KRS 0000161880

Poziomy funkcjonowania

Poziomy funkcjonowania

Image
GMFCS (Gross Motor Function Classification System), czyli System Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej to 5-cio stopniowy system oceny, który opisuje możliwości dziecka z MPD związane z jego funkcjonowaniem i poruszaniem się w życiu codziennym. Podstawą różnicowania poszczególnych poziomów są ograniczenia funkcjonalne dziecka oraz potrzeba stosowania urządzeń pomocniczych tj. laski, kule, balkoniki, wózki manualne czy elektryczne. Celem używania skali GMFCS jest określenie i zrozumienie możliwości ruchowych dziecka z MPD, tak, aby jak najlepiej zaplanować jego leczenie. Ta skala bazuje na obecnym stanie fizycznym dziecka, ale może prognozować zmiany pojawiające się wraz z upływem czasu.

Według skali GMFCS wyróżniamy kilka poziomów sprawności ruchowej u dziecka z MPD:

Poziom I – Chodzi samodzielnie

Na tym poziomie dziecko ma problemy z czynnościami tj. skakanie na jeden nodze,
w których należy skoordynować kilka czynności na raz – utrzymać równowagę, odpowiednio rozłożyć ciężar ciała, utrzymać pozycję pionową oraz wykonać podskok. Poza tego typu złożonymi aktywnościami, radzi sobie dobrze z codziennymi aktywnościami.

Poziom II – Chodzi z ograniczeniami

Na tym poziomie dziecko chodzi samodzielnie, ale ma trudności z wykonaniem czynności tj. skakanie, bieganie czy chodzenie po nierównej powierzchni.

Poziom III – Chodzi z użyciem przyrządu ręcznego

Na tym poziomie dziecko potrafi samodzielnie siadać, ale porusza się przy wsparciu przedmiotów podtrzymujących tj. kule czy laska.

Poziom IV – Porusza się z ograniczeniami

Na tym poziomie dziecko siedzi zwykle podtrzymywane, porusza się na krótkich dystansach, ale z odpowiednim zaopatrzeniem pomocniczym i na krótszych dystansach. Z reguły jednak jest przewożone na wózku lub korzysta z wózka z elektrycznym napędem.

Poziom V – Jest przewożone na wózku inwalidzkim

Na tym poziomie dziecko jest całkowicie zależne od opiekunów. Niekiedy zdarza się, że jest w stanie samodzielnie operować wózkiem elektrycznym.

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat

ul. Żabia 10/12
91-457 Łódź

Kontakt telefoniczny:
+42 6406705

Fax:
+42 6406706

Ważne linki

KRS 0000161880

Bip
Image
O NAS