KRS 0000161880

#17milionówMetrów

Od 1 do 31 października

Zgłoś swój przebyty dystans w metrach

Możesz przekazać darowiznęWpisz dowolną kwotę: PLN


Colorful World Foundation

10/12 Żabia st.
91-457 Lodz
POLAND

Telephone contact:
+48 42 6406705

Fax:
+48 42 6406706

Important links:

KRS 0000161880

Bip
Image
ABOUT US